24/7 Dierenarts Spoedlijn 0546 631260
 

Koekompas

Invoer KoeKompas bij FrieslandCampina

Er is besloten om het Bedrijfsgezondheidsplan te vervangen door het KoeKompas. Deze veranderingen vinden plaats in 2019, wat inhoudt dat elk bedrijf aangesloten bij FrieslandCampina, voor 31 december 2019 een geldig KoeKompas moet laten uitvoeren. Bij melkveehouders die leveren aan DOC, Bel Leerdammer of Vreugdenhil had men de afgelopen jaren reeds de mogelijkheid om het KoeKompas uit te laten voeren.

 

Het KoeKompas is een risico-analyse van het bedrijf waarbij op zeven hoofdstukken een score wordt bepaald. Enkel rundveedierenartsen die de opleiding Integraal Koe Management (IKM) hebben gevolgd mogen het KoeKompas op het melkveebedrijf uitvoeren. 

 

Aanmelden voor KoeKompas gaat voor veehouders die melk leveren aan Friesland Campina als volgt:

Melkveehouders die melk leveren aan andere partijen kunnen ook inloggen via de site van hun zuivel organisatie.

 

In je koekompas omgeving moet je je vaste dierenarts selecteren en vul je de koekompas vragenlijst in.

Regelgeving m.i.v. 2020

 

De geborgde rundveedierenartsen en u als rundveehouder moeten voldoen aan de nodige regelgeving omtrent het gebruik van diergeneesmiddelen op het bedrijf. Op deze pagina vind u onder de verschillende kopjes de regelgeving.

Documenten die bij een controle door Qlip of NVWA overlegt moeten kunnen worden zijn:

 

 

Melkveehouders: KoeMonitor

Vanaf dit jaar (2020) is KoeMonitor door nagenoeg alle Zuivelondernemingen in haar leveringsvoorwaarden opgenomen. Op de website KoeMonitor staat een filmpje waarin KoeMonitor wordt uitgelegd. In het kort bestaat KoeMonitor uit de 3 verschillende zaken:

  1. KoeData –> dit is de vervanger van CDM (FrieslandCampina) en bevat verschillende cijfers en data die gebruikt worden voor de borging van diergezondheid/dierwelzijn.
  2. KoeKompas –> dit is in 2019 opgenomen in de leveringsvoorwaarden van nagenoeg alle zuivelondernemingen en kon als vervanger van het BGP worden aangemaakt. Het KoeKompas is een uitgebreide risico-inventarisatie van het totale melkveebedrijf. Bij alle melkveehouders hebben wij in het afgelopen jaar een KoeKompas opgesteld en dat zal in 2020 wederom het geval zijn. Ook dit is een instrument ter borging van de diergezondheid/dierwelzijn op het melkveebedrijf.
  3. KoeAlert –> dit is nieuw in 2020. KoeAlert is een jaarlijks bezoek dat door een geborgde rundveedierenarts moet worden uitgevoerd en heeft betrekking op het herkennen van attentiekoeien. Dit zijn dieren waarvan de melk niet geleverd mag te worden en waarvan u volgens een EU richtlijn ook een administratie van moet bijhouden.

 

KoeAlert: Voordat wij als rundveedierenartsen een KoeAlert kunnen uitvoeren op uw bedrijf moet u eerst zelf aangeven welke dierenartsen dit op uw bedrijf mogen doen. Volg hiervoor deze Gebruikersinstructie KoeAlert applicatie melkveehouders. In deze instructie staat stap voor stap hoe u ons als dierenartsenpraktijk selecteert. Dit zal moeten gebeuren, voordat wij een KoeAlert-bezoek aan u kunnen plannen. Tijdens het KoeAlert-bezoek loggen wij zelf in, selecteren uw bedrijf en maken vervolgens een KoeAlert rapportage. Dit is vergelijkbaar met het opstellen van een KoeKompas. Zelf kunt u natuurlijk prima beoordelen of de melk van een koe wel of niet geleverd mag worden. In  Stroomschema_KoeAlert ziet u wanneer de melk van een koe uit de tank gehouden moet worden. U ziet direct dat dit wel wat uitgebreider is dan alleen de wachttijd van een medicijn.

 

Overige Rundveehouders (vleesvee, jongvee): Bedrijfsgezondheidsplan (BGP)

Voor rundvee- & vleesveehouders is het maken van een bedrijfsgezondheidsplan (BGP) verplicht. Bij het BGP kijken we naar de verschillende aandoeningen op het bedrijf, hoe vaak komen ze voor en wat kan preventief gedaan worden om gezondheidsproblemen voor te zijn. Wanneer het antibioticagebruik te hoog is moet bijvoorbeeld een plan van aanpak worden opgesteld. In het Besluit minimumeisen bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan rundveesector staat precies aan welke minimumeisen het BGP & BBP moet voldoen. Wij als rundveedierenartsen worden ook weer getoetst op de inhoud van het BGP, via Criteria beoordeling Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) kunt u zien hoe dit in zijn werk gaat.

 

Alle rundveehouders: Bedrijfsbehandelplan (BBP)

Alle rundveehouders (inclusief melkveehouders) moeten een bedrijfsbehandelplan (BBP) hebben. In het BBP staan de standaard behandelingen die een veehouder zelf uit kan voeren bij de verschillende genoemde aandoeningen. Het komt voor dat bepaalde medicatie onvoldoende werkt of dat medicijnen wijzigen. Daarom worden de verschillende medicijnen minimaal 1 keer per jaar geëvalueerd. Nagenoeg al onze medicijnen die wij in de praktijk voorschrijven en die u zelf mag gebruiken moeten in feite op het BBP vermeld worden. Naast dit uitgebreide document hebben wij ook een geplastificeerde medicijnlijst met daarop de verschillende medicatie met daarachter waar het voor gebruikt kan worden.

 

Dierenartspraktijk Geesteren

Langeveenseweg 24 
7678 VE Geesteren

0546-631260

Openingstijden

Maandag 09:00 – 17:00
Dinsdag 09:00 – 17:00
Woensdag 09:00 – 17:00
Donderdag 09:00 – 17:00
Vrijdag 09:00 – 17:00
Zaterdag spoedgevallen / na telefonisch contact

Dierenartspraktijk Almelo

Ootmarsumsestraat 428
7603 AX Almelo

0546-769139

Openingstijden

Maandag 09:30 – 17:00
Dinsdag 09:30 – 17:00
Woensdag 09:30 – 17:00
Donderdag 09:30 – 17:00
Vrijdag 09:30 – 17:00

Afhalen op andere dagen/tijden op afspraak.

Bestellen per e-mail:  info@dapgeesteren.nl