Dierenarts Geesteren Logo
24/7 Dierenarts Spoedlijn 0546 631260

Salmonella bij uw rundvee

Salmonella is een bacterie die bij uw rundvee veel schade kan veroorzaken. Ook u als veehouder (of één van uw gezinsleden) kunt er door besmet raken. Salmonella wordt per jaar op 7 % van de melkveebedrijven aangetroffen. Het aantal besmette bedrijven varieert per regio van 2- 25 %. Onze regio behoort tot de zwaarst besmette gebieden.

Salmonella Besmetting

Salmonella wordt uitgescheiden via de mest. Niet alleen de huisvesting, maar ook het water, het voer, de biest en de melk kunnen gemakkelijk vanuit de mest worden besmet . Vanuit de geïnfecteerde omgeving wordt de bacterie vervolgens opgenomen via de bek. Bij verworpen vruchten of dood geboren kalveren als gevolg van Salmonel-la kan besmetting ook plaats vinden door direct contact via de huid (bij de mens).

Verschijnselen

De verschijnselen van een Salmonella besmetting verschillen:

  • Kalveren die ziek worden hebben hoge koorts (T. >40,5º C.), long-problemen, diarree en/of gewrichtsontstekingen. Besmette kalveren groeien slecht en incidenteel sterven de puntjes van de staart en de oren af.
  • Koeien die ziek worden van Salmonella hebben hoge koorts (T.> 40,5 ºC.) en kunnen gaan verwerpen. Daarna volgt vaak waterdunne diarree.  Drachtige dieren kunnen door een Salmonella infectie ook verwerpen soms zonder verder opgemerkte ziekteverschijnselen.
  • Geen "merkbare” verschijnselen.

Diagnose Salmonella

De diagnose Salmonellose wordt gesteld door het aantonen van antistoffen tegen Salmonella:

  • in tankmelk ("ongunstige tank”); 10 % of meer van de koeien hebben antistoffen
  • in het bloed van een verwerper of van een ziek dier

De bacterie zelf kan bij een infectie worden aangetoond in mestmonsters, verworpen vruchten, dood geboren kalveren en bij sectie op gestorven dieren.

Verloop Salmonella besmetting

Meestal zijn binnen 3 maanden de verschijnselen in de koppel weer over. Het aantal besmette dieren neemt dan af en het tankmelkonderzoek is weer gunstig. Echter op 1 van de 3 bedrijven kan een drager ontstaan. Een drager scheidt constant Salmonella uit. De verschijnselen kunnen dan aanhouden en/of de tank blijft ongunstig.

Besmet met Salmonella en dan?

Er dient actie te worden ondernomen tegen Salmonella bij:

  • een "ongunstige” tankmelkuitslag
  • het aantonen van antistoffen tegen Salmonella bij verwerpers
  • het aantonen van de bacterie in mestmonsters, verworpen vruchten, doodgeboren kalveren of gestorven dieren