24/7 Dierenarts Spoedlijn 0546 631260
 

Paardenpaspoort - Identificatie & Registratie

Vanaf 1 januari 2007 moeten alle paarden en pony’s in Nederland van 6 maanden en ouder een paspoort hebben. Het paspoort is verplicht voor alle eenhoevigen, dus ook voor ezels, zebra's en kruisingen daarvan. Het paspoort is het identiteitsbewijs van het paard en moet dus ook altijd bij het paard blijven. Bij verkoop van het paard gaat het paspoort met het paard mee. Als je een paard koopt zorg dan dat je bij de overdracht ook direct het paspoort krijgt. Je kunt zelfs een boete krijgen wanneer je een paard zonder paspoort vervoert..

Een geldig paspoort is een paspoort dat is uitgegeven door een erkend stamboek of door de KNHS. Op de website www.nl-paardenpaspoort.nl kun je zien bij welke instanties je een geldig paspoort krijgt. Let op: wanneer je een paard/pony laat chippen moet je binnen 1 week het Identificatie & registratieformulier dat je van de dierenarts krijgt opsturen naar het betreffende stamboek.

Paarden Chip

Vanaf 1 januari 2007 moeten alle paarden en pony’s in Nederland gechipt zijn. Via het chipnummer is het paspoort aan het paard gekoppeld. Met een chip is je paard altijd te herkennen, want iedere chip heeft een eigen, unieke code. De chip bestaat uit een gesloten buisje met daarin een geheugenchip en een spoeltje dat als antenne fungeert. De chip is slechts 12 mm lang en heeft een doorsnede van minder dan 2 mm! Het materiaal zorgt ervoor dat de chip niet door het lichaam wordt afgestoten en met het weefsel vergroeit. In de microchip is een code opgeslagen. Het spoeltje stuurt de code naar een afleesapparaat. Een chip wordt ook wel 'transponder' genoemd. De code van de chip kan met een afleesapparaat ('reader') worden afgelezen. De chip zelf doet niets; er zit geen batterijtje of andere energiebron in. Pas op het moment dat een afleesapparaat in de buurt van de chip komt, gebeurt er iets. Het afleesapparaat geeft een onschadelijk signaal af. De chip wordt actief en antwoordt via radiogolven met de identificatiecode van het betreffende paard. Invloeden van buitenaf (bijv. het maken van een röntgenfoto) hebben absoluut geen effecten op de chip. De chip wordt per injectie ingebrach; bij paarden in Nederland gebeurt dit normaal gesproken aan de linkerzijde van de hals, vlak onder de manenkam. Elke Nederlandse chip begint met de landencode 528. Via de site www.chipnummer.nl is het mogelijk om aan de hand van het chipnummer uit te vinden waar een paard geregistreerd staat. Paardeneigenaren die bezwaren hebben tegen het chippen kunnen bij het PVV (productschap voor vee en vlees) een ontheffing aanvragen. Van het paard moet dan volgens een door het PVV vastgestelde procedure de DNA-code worden vastgelegd in het paspoort.

FEI-paspoort

Om deel te nemen aan internationale wedstrijden onder auspiciën van de FEI moet voor een paard/pony een FEI-paspoort worden aangevraagd. Bij de eerste afgifte gaat het om een FEI-recognition card. Dit wil zeggen dat het bestaande nationale Paardenpaspoort van het paard/de pony uitgegeven door de KNHS, één van de erkende stamboeken of een buitenlandse organisatie wordt voorzien van een FEI- omslag met een aantal voor FEI-wedstrijden bedoelde pagina’s. In het paspoort moeten de kentekenen (waaronder aftekeningen, haarwervels/kruinen en zwilwratten) van het paard/de pony worden ingetekend op de wijze die de FEI voorschrijft op de hiervoor bestemde pagina’s. Het intekenen van de kentekenen in het paspoort mag alleen door een FEI-paspoortdierenarts worden gedaan. Op deze extra pagina’s van een FEI-paspoort wordt onder andere iedere wedstrijd geregistreerd waaraan met het paard/de pony wordt deelgenomen en tevens worden de veterinaire keuringen vastgelegd.

Wanneer er een buitenlands paspoort is bij een paard/pony, moet door een Nederlandse FEI paspoortdierenarts worden gecontroleerd of de kentekenen juist zijn ingetekend en zo ja, dient dit te worden bevestigd middels een stempel en handtekening van die Nederlandse FEI paspoortdierenarts.

Dierenarts Corné van der Bijl is bevoegd I&R dierenarts en ook FEI paspoortdierenarts.

Een FEI-recognition card/paspoort is altijd vier jaar geldig. Daarna (of liever net vóór het verlopen van het paspoort) moet verlenging worden aangevraagd. Wanneer het paard/de pony niet langer op internationale wedstrijden wordt uitgebracht is dit natuurlijk niet nodig.

Wanneer de regels in het paspoort ‘volgeschreven’ zijn (bijvoorbeeld de regels waarop de wedstrijden waaraan is deelgenomen en de veterinaire keuringen worden geregistreerd), dan moet een duplicaatpaspoort (vervolgpaspoort) worden aangevraagd. Wanneer een duplicaat of verlenging wordt aangevraagd wordt door de KNHS een geheel nieuw FEI-paspoort gemaakt. Dit geldt ook wanneer het nationale paspoort niet door de KNHS is uitgegeven, maar door één van de stamboeken. Hiervoor wordt een 'blanco' FEI-paspoort naar de aanvrager gestuurd met het verzoek de kentekenen (waaronder aftekeningen, haarwervels/kruinen en zwilwratten) van het paard/de pony in te tekenen op de wijze die de FEI voorschrijft op de hiervoor bestemde pagina. Het intekenen van de kentekenen in het paspoort mag alleen door een FEI paspoortdierenarts worden gedaan. Door de FEI-paspoortdierenarts moeten de kentekenen volgens de FEI-regels worden ingetekend en op de voorgeschreven wijze worden geregistreerd (handtekening en stempel van de dierenarts).

Als bij een paard of pony een nationaal paspoort is (van de KNHS of één van de erkende stamboeken) dan moet - voor het formulier met het paspoort kan worden opgestuurd – de kentekenen van het paard/de pony worden ingetekend door een FEI-paspoortdierenarts. Bij een duplicaat geldt dat door de KNHS een leeg paspoort wordt opgestuurd dat dan opnieuw moet worden ingetekend door een FEI-paspoortdierenarts. Daarna kan het document worden afgegeven.

Het beheer van de lijst met FEI paspoortdierenartsen is in handen van de KNHS. Ook de opleiding en bijscholing van deze groep wordt door de KNHS verzorgd. Dit betekent dat alleen dierenartsen die voorkomen op KNHS-lijst bevoegd zijn FEI paspoorten in te tekenen. Deze lijst kan worden geraadpleegd na inloggen in www.mijnknhs.nl.

Dierenartspraktijk Geesteren

Langeveenseweg 24 
7678 VE Geesteren

0546-631260

Openingstijden

Maandag 09:00 – 17:00
Dinsdag 09:00 – 17:00
Woensdag 09:00 – 17:00
Donderdag 09:00 – 17:00
Vrijdag 09:00 – 17:00
Zaterdag spoedgevallen / na telefonisch contact

Dierenartspraktijk Almelo

Ootmarsumsestraat 428
7603 AX Almelo

0546-769139

Openingstijden

Maandag 09:30 – 17:00
Dinsdag 09:30 – 17:00
Woensdag 09:30 – 17:00
Donderdag 09:30 – 17:00
Vrijdag 09:30 – 17:00

Afhalen op andere dagen/tijden op afspraak.

Bestellen per e-mail:  info@dapgeesteren.nl