Dierenarts Geesteren Logo
24/7 Dierenarts Spoedlijn 0546 631260

VacciCheck titerbepaling "titeren"

Ieder jaar gaat u met uw huisdier naar de dierenarts voor de jaarlijkse inenting. Bij Dierenartspraktijk Geesteren-Almelo wordt uw hond uitgebreid onderzocht voordat de enting gegeven wordt. Deze jaarlijkse check-up is belangrijk voor u en uw huisdier. Tijdens dit onderzoek ontdekken we eventueel aandoeningen in een vroeg stadium, dus al voordat uw huisdier er ziek van wordt. En natuurlijk heeft het vaccineren alleen zin bij een gezond dier; de kans dat de vaccinatie niet aanslaat of problemen geeft wordt zo voorkomen. Er is al langere tijd een discussie gaande over de noodzaak van het jaarlijks vaccineren van honden. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de cocktailenting voor honden tegen ziektes als Parvo, hondenziekte (Distemper) en de besmettelijke leverziekte (Adenovirose) niet jaarlijks nodig is.

De vaccinatie tegen besmettelijke hondenhoest (kennelhoest) wordt met name geadviseerd als bezoek aan pension of dierenhotel is gepland of indien dit verplicht is bij een hondenschool. De hondsdolheid (Rabies) vaccinatie is verplicht bij bezoek aan het buitenland en deze vaccinatie hoeft slechts één keer in de drie jaar gegeven te worden. Bij drachtige teven die een historie of risico lopen op infectie met Herpes virus, waardoor de dracht en dus de pups in gevaar komen, is vaccinatie ook mogelijk, tijdens de drachtperiode zelf.

Tenslotte, de vaccinatie tegen de ziekte van Weil geeft één jaar bescherming. Ons advies is om deze ziekte van Weil-vaccinatie zeker jaarlijks te herhalen.

Kortom, met al deze mogelijkheden werken we bij Dierenartspraktijk Almelo-Geesteren door te "vaccineren op maat”. Het advies voor vaccinaties wordt helemaal aangepast aan de omstandigheden van uw hond.

Maar wordt er niet te veel geënt?

Omdat de gezondheid en de bescherming van uw hond natuurlijk het belangrijkste is, vaccineren wij op maat. Maar we kunnen dit nog nauwkeuriger bepalen. Om te weten of uw hond nog voldoende beschermd is, is er een test ontwikkeld die de antistoffen in het bloed kan bepalen, de ‘Vaccicheck’.

De VacciCheck is een sneltest, die in enkele druppels bloed de antistoffen tegen Parvo, hondenziekte (Distemper) en besmettelijke leverziekte (HCC) meet. De hoeveelheid antistoffen in het bloed (de titer) is een maat voor de afweer van uw hond. Als de titer voldoende hoog is, is vaccinatie tegen die ziekte(n) dat jaar niet nodig. Op die manier kunnen wij daadwerkelijk meten of een vaccinatie op een bepaald moment nodig is om voldoende bescherming te houden bij uw hond. Een jaarlijkse algemene gezondheidscontrole blijft ook belangrijk. Vóór de titerbepaling kijken wij uw dier dan ook helemaal na. Er wordt vervolgens een klein beetje bloed afgenomen dat getest wordt en de uitslag is dezelfde dag al beschikbaar.

Waarom de VacciCheck?

De VacciCheck is zinvol bij dieren die oud zijn, dieren die overgevoelig zijn voor de enting, bij zieke dieren, en dieren waarbij de voorgeschiedenis van entingen onbekend is. Of in alle andere gevallen waarin u zo min mogelijk wil vaccineren en toch wilt zorgen voor voldoende immuniteitsstatus en bescherming van uw hond.

Verder blijven we natuurlijk rekening houden met de leeftijd van uw hond, de leefomgeving, reisgewoontes en contacten met andere honden. Dus als u onnodig vaccineren wilt voorkomen dan is de VacciCheck een prima oplossing om te kijken of uw hond nog voldoende beschermd is. Niet enten is geen oplossing. Helaas zien we nog regelmatig uitbraken van besmettelijke huisdierziekten zoals onder andere Parvo en de ziekte van Weil met veel leed of dodelijke afloop als gevolg. Leed dat met één prikje zo simpel had kunnen worden voorkomen. Zorg dat u geen spijt achteraf krijgt en geef uw huisdier de zorg en bescherming die deze nodig heeft.

Hoe vaak moet deze bloedtest uitgevoerd worden?

Bij jonge honden van 1 jaar leeftijd is het verstandig al een VacciCheck te laten doen. Er zijn namelijk pups die na de laatste puppyvaccinatie op 12 weken al voldoende antistoffen hebben voor 3 jaar. Er zijn er ook een heel aantal die op 1 jaar leeftijd onvoldoende immuniteit heeft opgebouwd.

Bij oudere honden is het pas nodig de honden vanaf het derde jaar na cocktailvaccinatie tegen de drie aandoeningen te gaan testen op immuniteit. Dit dient dan vervolgens wel jaarlijks herhaald te worden tot de immuniteit onvoldoende is bevonden en uw hond weer een cocktailvaccinatie heeft gekregen.

Hoe werkt VacciCheck ?

Wanneer u bij ons komt voor de geplande jaarlijkse vaccinatie tegen de ziekte van Weil, wordt uw hond helemaal nagekeken. Mocht u er voor kiezen een titerbepaling te willen laten doen, dan nemen we een klein beetje bloed af. Mocht er uit de test blijken dat uw dier nog geen herhalingsvaccinatie nodig heeft, dan herhalen we de test het jaar daarop weer. Als het blijkt dat uw dier onvoldoende bescherming heeft, dan enten wij uw hond voor een  gereduceerd tarief tegen hondenziekte, parvo en besmettelijke leverziekte.