24/7 Dierenarts Spoedlijn 0546 631260
 

Rundvee algemeen

In de melkveehouderij zijn veel ontwikkelingen gaande en deze veranderingen volgen elkaar in rap tempo op. In toenemende mate zijn veehouders hierom op zoek naar een onafhankelijke adviseur die hen ondersteunt in de bedrijfsvoering. Onder meer de interpretatie van de stroom aan gegevens die heden ten dage op bedrijfsniveau beschikbaar is vraagt vaak om praktische toelichting. Verder is advies op maat aangaande optimaliseren van de gezondheidsstatus van het bedrijf en daarmee een solide bedrijfsvoering een taak waarmee wij jou als melk- of vleesveehouder graag van dienst zijn.

Dierenarts Praktijk Geesteren is hierin jouw partner.

Door middel van gestructureerde bedrijfsbezoeken en, indien gewenst, het opzetten van bedrijfsspecifieke vaccinatie- en behandelingsprotocollen dragen wij, samen met jou, zorg voor de veestapel. En daardoor ook voor een optimaal bedrijfsresultaat. Ook het opstellen en onderhouden van BBP's en BGP's en de jaarlijkse evaluatie is bij Dierenartspraktijk Geesteren in deskundige handen.

Bedrijfsadvisering

Dierenartspraktijk Geesteren werkt bij voorkeur met bedrijfsbezoeken in een vaste bezoekfrequentie. De ervaring leert dat de bedrijven waar wij met vaste regelmaat de (vruchtbaarheids)begeleiding doen, op alle fronten vooruitgang boeken. Tijdens de bedrijfsbegeleiding ligt de focus bij rundvee op de vruchtbaarheid (drachtcontrole, eierstokcontrole, controle pas afgekalfde koeien). Daarnaast adviseren wij over de voeding (stalbeeld en MPR, PiRDAP) van de dieren en de uiergezondheid, jongvee opfok, klauwgezondheid, gezondheids- en preventieprogramma’s. Ook therapie-evaluatie, zoals de droogstand-evaluatie, wordt een steeds belangrijker onderdeel van ons werk. En daarnaast komen we natuurlijk ook voor het onthoornen van kalveren, de PBB-controle en het up-to-date houden van bedrijfsgezondheid- en behandelplan.

Bedrijfsadvisering t.o.v. drachtcontrole

Nog niet in de begeleiding? Maak een afspraak (tel. 0546-631260) om te bespreken welke invulling van de bedrijfsbegeleiding bij jouw bedrijf past.

Second opinion

Heb je twijfels over de behandeling van een individueel dier of lijk je niet uit de gezondheidsproblemen te komen met  je huidige strategie, dan kun je altijd contact opnemen met Dierenartspraktijk Geesteren om te komen kijken. Wellicht kunnen wij dan, het liefst in overleg met je eigen dierenarts, een plan van aanpak opstellen om je dier of uw bedrijf verder te helpen.

KoeKompas en KoeMonitor

KoeKompas is een praktisch instrument om de diergezondheid en het dierwelzijn op het bedrijf te optimaliseren. Het KoeKompas stelt melkveehouders in staat samen met de dierenarts te kijken naar voeding en water, huisvesting, dierenwelzijn en diergezondheid, melken, werkroutine en jongveeopfok.

De  zuivelondernemingen Cono, Bel Leerdammer, DOC Kaas, Vreugdenhil, Rouveen, Hochwald en De Graafstroom hebben dit programma in 2011 geïntroduceerd. Sinds 1 januari 2014 kunnen ook leden van Friesland Campina binnen kwaliteitssysteem Foqus Planet gebruik maken van KoeKompas. Melkveehouders blijken zeer enthousiast over de managementinformatie die het KoeKompas biedt, meer dan 25% van de melkveehouders van deze ondernemingen heeft zich vrijwillig aangemeld. Bij Zuivelcoöperatie DeltaMilk hebben zich het eerste jaar zelfs 50% van de leden voor Koe-Kompas aangemeld. 

Met ingang van januari 2020 zal Friesland Campina KoeMonitor ingevoerd hebben.
Concreet moeten alle Nederlandse leden-melkveehouders van Friesland Campina per 1 juli 2019 deelnemen aan CDM (Continue Diergezondheids Monitor) en moet er uiterlijk 31 december 2019 een KoeKompas zijn uitgevoerd en vastgelegd in het KoeKompas op het Zuivelplatform.

De preventieve werking van het instrument is gebaseerd op een integrale risicoanalyse waarmee de sterke punten van een melkveebedrijf naar voren komen en waar stappen gezet kunnen worden voor verbetering. Door deelname aan het KoeKompas voldoen melkveehouders aan de verplichtingen van het Bedrijfsgezondheidsplan en de periodieke bedrijfsbezoeken.

Dierenarts Corné van der Bijl is als geborgd rundveedierenarts ook opgenomen in het register van dierenartsen die gekwalificeerd zijn om de zogenaamde KoeKompas bedrijfsanalyse uit te mogen voeren.

Regelgeving update m.i.v. 2020

De geborgde rundveedierenartsen en u als rundveehouder moeten voldoen aan de nodige regelgeving omtrent het gebruik van diergeneesmiddelen op het bedrijf. Op deze pagina vind u onder de verschillende kopjes de regelgeving.

Documenten die bij een controle door Qlip of NVWA overlegt moeten kunnen worden zijn:

Melkveehouders: KoeMonitor

Vanaf dit jaar (2020) is KoeMonitor door nagenoeg alle Zuivelondernemingen in haar leveringsvoorwaarden opgenomen. Op de website KoeMonitor staat een filmpje waarin KoeMonitor wordt uitgelegd. In het kort bestaat KoeMonitor uit de 3 verschillende zaken:

  1. KoeData –> dit is de vervanger van CDM (FrieslandCampina) en bevat verschillende cijfers en data die gebruikt worden voor de borging van diergezondheid/dierwelzijn.
  2. KoeKompas –> dit is in 2019 opgenomen in de leveringsvoorwaarden van nagenoeg alle zuivelondernemingen en kon als vervanger van het BGP worden aangemaakt. Het KoeKompas is een uitgebreide risico-inventarisatie van het totale melkveebedrijf. Bij alle melkveehouders hebben wij in het afgelopen jaar een KoeKompas opgesteld en dat zal in 2020 wederom het geval zijn. Ook dit is een instrument ter borging van de diergezondheid/dierwelzijn op het melkveebedrijf.
  3. KoeAlert –> dit is nieuw in 2020. KoeAlert is een jaarlijks bezoek dat door een geborgde rundveedierenarts moet worden uitgevoerd en heeft betrekking op het herkennen van attentiekoeien. Dit zijn dieren waarvan de melk niet geleverd mag te worden en waarvan u volgens een EU richtlijn ook een administratie van moet bijhouden.

KoeAlert: Voordat wij als rundveedierenartsen een KoeAlert kunnen uitvoeren op uw bedrijf moet u eerst zelf aangeven welke dierenartsen dit op uw bedrijf mogen doen. Volg hiervoor deze Gebruikersinstructie KoeAlert applicatie melkveehouders. In deze instructie staat stap voor stap hoe u ons als dierenartsenpraktijk selecteert. Dit zal moeten gebeuren, voordat wij een KoeAlert-bezoek aan u kunnen plannen. Tijdens het KoeAlert-bezoek loggen wij zelf in, selecteren uw bedrijf en maken vervolgens een KoeAlert rapportage. Dit is vergelijkbaar met het opstellen van een KoeKompas. Zelf kunt u natuurlijk prima beoordelen of de melk van een koe wel of niet geleverd mag worden. In  Stroomschema_KoeAlert ziet u wanneer de melk van een koe uit de tank gehouden moet worden. U ziet direct dat dit wel wat uitgebreider is dan alleen de wachttijd van een medicijn.

Overige Rundveehouders (vleesvee, jongvee): Bedrijfsgezondheidsplan (BGP)

Voor rundvee- & vleesveehouders is het maken van een bedrijfsgezondheidsplan (BGP) verplicht. Bij het BGP kijken we naar de verschillende aandoeningen op het bedrijf, hoe vaak komen ze voor en wat kan preventief gedaan worden om gezondheidsproblemen voor te zijn. Wanneer het antibioticagebruik te hoog is moet bijvoorbeeld een plan van aanpak worden opgesteld. In het Besluit minimumeisen bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan rundveesector staat precies aan welke minimumeisen het BGP & BBP moet voldoen. Wij als rundveedierenartsen worden ook weer getoetst op de inhoud van het BGP, via Criteria beoordeling Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) kunt u zien hoe dit in zijn werk gaat.

Alle rundveehouders: Bedrijfsbehandelplan (BBP)

Alle rundveehouders (inclusief melkveehouders) moeten een bedrijfsbehandelplan (BBP) hebben. In het BBP staan de standaard behandelingen die een veehouder zelf uit kan voeren bij de verschillende genoemde aandoeningen. Het komt voor dat bepaalde medicatie onvoldoende werkt of dat medicijnen wijzigen. Daarom worden de verschillende medicijnen minimaal 1 keer per jaar geëvalueerd. Nagenoeg al onze medicijnen die wij in de praktijk voorschrijven en die u zelf mag gebruiken moeten in feite op het BBP vermeld worden.

Dierenartspraktijk Geesteren

Langeveenseweg 24 
7678 VE Geesteren

0546-631260

Openingstijden

Maandag 09:00 – 17:00
Dinsdag 09:00 – 17:00
Woensdag 09:00 – 17:00
Donderdag 09:00 – 17:00
Vrijdag 09:00 – 17:00
Zaterdag spoedgevallen / na telefonisch contact

Dierenartspraktijk Almelo

Ootmarsumsestraat 428
7603 AX Almelo

0546-769139

Openingstijden

Maandag 09:30 – 17:00
Dinsdag 09:30 – 17:00
Woensdag 09:30 – 17:00
Donderdag 09:30 – 17:00
Vrijdag 09:30 – 17:00

Afhalen op andere dagen/tijden op afspraak.

Bestellen per e-mail:  info@dapgeesteren.nl