24/7 Dierenarts Spoedlijn 0546 631260
 

Vaccinaties en ontwormen voor paarden

Uw dier is pas optimaal beschermd als de juiste vaccinaties op het correcte moment worden uitgevoerd. Het is verstandig om alle volwassen paarden jaarlijks te vaccineren tegen influenza. Als u met uw paard of pony aan wedstrijden wilt deelnemen, dan is er de jaarlijkse hervaccinatie verplicht.

Afhankelijk van de organiserende instantie kunnen er verschillende eisen aan de vaccinatie gesteld worden.  Hieronder staan de entingschema’s voor paarden die uitgebracht worden op KNHS- en FEI-wedstrijden. Het is aan te raden om regelmatig op de website van de organiserende instanties te kijken, omdat de reglementen kunnen veranderen.

Vaccinatieregels KNHS

In het paspoort moet een geldig overzicht zijn geregistreerd van de aan het paard of de pony toegediende vaccinaties, inclusief de verplicht gestelde vaccinaties tegen influenza. De basisvaccinatie tegen influenza bestaat uit twee inentingen, die minimaal 21 en maximaal 92 dagen na elkaar moeten zijn toegediend. In de periode tussen deze twee entingen mag niet aan wedstrijden worden deelgenomen. Vervolgens moet jaarlijks (niet later dan 12 maanden na de vorige enting) de vervolgenting zijn gegeven. Voorbeeld: geënt op 24 december 2006. Dan dient de vervolgenting voor of uiterlijk op 24 december 2007 te zijn gegeven. Dit is van toepassing op alle entingen in het paspoort.

Een vaccinatie dient minimaal zes dagen voor de (eerste) wedstrijd(dag) te zijn toegediend. Vermeldingen van vaccinaties zijn pas geldig als deze zijn voorzien van de vaccinatiedatum met handtekening en (praktijk)stempel van de dierenarts. Wanneer de basisenting en de vervolgentingen vroeger in een afzonderlijk vaccinatieboekje zijn vastgelegd, moet de dierenarts de volgende tekst in het Paardenpaspoort opnemen: "The vaccination history of this horse/pony is correct. Last vaccination on: DATUM”. In het paspoort van paarden of pony’s die uitsluitend tijdens KNHS-wedstrijden worden uitgebracht volstaat de regel in het Nederlands ook. De Engelse of Nederlandse regel moet wel zijn afgetekend en afgestempeld door de dierenarts. Per 1 april 2007 dient de sticker met het batchnummer van de entstof (van de vaccinatie) in het paspoort te zijn geplakt door de dierenarts. Vaccinaties die op of na 1 april 2007 zijn gegeven moeten dus zijn voorzien van deze sticker, voor vaccinaties die voor 1 april 2007 zijn gegeven geldt dit niet.

Vaccinatieregels FEI


Alle paarden die gaan deelnemen aan een FEI evenement moeten op zijn minst een basisenting paardeninfluenza hebben ondergaan. De basisenting bestaat uit een set van twee entingen, de tweede enting moet zijn gegeven tussen 21 en 92 dagen, na de eerste enting. Een derde enting moet gegeven worden binnen 6 maanden en 21 dagen na de tweede enting. Hierna moet het paard minimaal jaarlijks geënt worden tegen influenza.

Wanneer het paard zal gaan deelnemen aan een FEI evenement, moet de laatste enting zijn gegeven niet eerder dan 6 maanden en 21 dagen voor het begin van het evenement c.q. aankomst in de stallen, uitgaande van datgene wat het eerst plaatsvindt. Entingen moeten bovendien tenminste 7 dagen vóór het begin van evenement c.q. aankomst in de stallen zijn gegeven. Paarden die voor januari 2005 volgens het oude FEI reglement correct geënt waren hoeven niet opnieuw een reeks van basisentingen te ontvangen, mits zij jaarlijks correct geënt zijn en maximaal 6 maanden en 21 dagen voor het begin van het evenement geënt zijn.

Ontwormen paard of pony

Het is van belang dat uw paard of pony op tijd en op de juiste manier wordt ontwormd. Vroeger werden alle paarden standaard ontwormd, tegenwoordig alleen de dieren met een wormbesmetting. Wilt u weten of, en zo ja, hoe uw dier ontwormd dient te worden? Neem dan contact met ons op. Wij voeren onder meer mestonderzoek uit, indien nodig doen wij een aanvullend bloedonderzoek. Wij adviseren u hierover graag.

 

 

Dierenartspraktijk Geesteren

Langeveenseweg 24 
7678 VE Geesteren

0546-631260

Openingstijden

Maandag 09:00 – 17:30
Dinsdag 09:00 – 17:00
Woensdag 09:00 – 17:00
Donderdag 09:00 – 17:30
Vrijdag 09:00 – 17:00
Zaterdag spoedgevallen / na telefonisch contact

Dierenartspraktijk Almelo

Ootmarsumsestraat 428
7603 AX Almelo

0546-769139

Openingstijden

Maandag 09:30 – 17:00
Dinsdag 09:30 – 17:00
Woensdag 09:30 – 17:00
Donderdag 09:30 – 17:00
Vrijdag 09:30 – 17:00

Afhalen op andere dagen/tijden op afspraak.

Bestellen per e-mail:  info@dapgeesteren.nl